ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ လူအၾကိဳက္အမ်ားဆုံး ကြန္ဒိုမီနီယမ္ (၄)ခု ကိ...

ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ လူအၾကိဳက္အမ်ားဆုံး ကြန္ဒိုမီနီယမ္ (၄)ခု ကိုေတာင္ၾကီးျမိဳ ့သို ့ YPF Agency မွ ယူေဆာင္လာပါျပီ

Exhibition By YPF 06,September 2019

‼️လက္ရွိ ရန္ကုန္ျမိဳ ့တြင္ လူအၾကိဳက္အမ်ားဆုံး ကြန္ဒိုမီနီယမ္ (၄)ခု ကိုေတာင္ၾကီးျမိဳ ့သို ့ YPF Agency မွ ယူေဆာင္လာပါျပီ။‼️

❇️ Emerald Bay
❇️ Kanbae Tower
❇️ 7 Miles
❇️ Sky suites

ဘာေၾကာင့္လူၾကိဳက္မ်ားေနရတာလဲ? အဓိက အခ်က္ (၃)ခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 (ေနရာ)

ကြန္ဒိုအခန္း ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ အဓိကအခ်က္အေနျဖင့္ စဥ္းစားရမွာက ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္...
အခုေရာင္းခ်ေပးသြားမယ့္ ကြန္ဒို (၄)ခု၏ ေနရာေတြက ရန္ကုန္ျမိဳ ့ရဲ ့Downtown, CBD, Main Road အစရွိတယ့္ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားပါတယ္

𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 (ေစ်းႏွုန္း)

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ေစ်းႏွန္း ပဲျဖစ္ပါတယ္...
ေရာင္းခ်ေပးသြားမည့္ ကြန္ဒို (၄)ခုစလုံးသည္ ေပးရတယ့္ ေစ်းႏွင့္ quality ပိုင္း တစ္ထပ္တည္းက်သည့္ အတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံရန္အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 (အငွား ႏွင့္ ခိုင္မာမွု)

ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္၀ယ္ယူထားျပီးရင္ အလြယ္တကူ ျပန္လည္ ငွားႏိုင္ရဲ ့လား၊ ေျမခုိင္မာမွုရွိရဲ ့လား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္.

ဒီပဲြမွာ အထူးေစ်းႏွုန္း၊ ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အရမ္း အဆင္ေျပေသာ ႏွစ္ရွည္အရစ္က် ေငြေပးေခ်မွုမ်ားျဖင့္ ျပသေရာင္းခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ျပီး Project အလိုက္ေအာက္ပါ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

🚩 အခန္း၀ယ္ယူျပီး အနဲဆုံး (၃)ႏွစ္မွ အမ်ားဆုံး အငွား (၆)ႏွစ္အာမခံထိေပးသြားမည့္အစီအစဥ္မ်ား

🚩 ၅၀% ေပးျပီးသည္ႏွင့္ အခန္းလက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

🚩 အသင့္ေနထိုင္ရန္အတြက္ အခန္းမ်ားဖဲြ ့စည္းေပးထားျပီး ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားပါ ထည့္သြင္းေပးသြားမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

🚩 ဘဏ္တိုးေပးစရာမလိုဘဲ ႏွစ္ရွည္အရစ္က်ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မွုရရွိမည့္ အစီအစဥ္မ်ား

𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐃𝐚𝐭𝐞 (က်င္းပမည့္ရက္)
14-Sept-2019 (Sat)

𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐕𝐞𝐧𝐮𝐞 (က်င္းပမည့္ေနရာ)
Classic Restaurant
အမွတ္၁၉၁ ကန္ေ႐ွ႕ရပ္ /ေရထြက္ဦးလမ္း Ocean Center နီးေတာင္ႀကီးျမဳိ့

𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐓𝐢𝐦𝐞 (က်င္းပမည့္အခ်ိန္)
4PM to 7PM

𝟎𝟗 𝟕𝟕𝟒𝟒𝟒 𝟗𝟒𝟐𝟗 / 𝟎𝟗 𝟕𝟕𝟎𝟕 𝟒𝟖𝟓𝟖𝟑 (၀၉-၇၇ ၄၄၄၉၄၂၉ ၊ ၀၉-၇၇၀၇ ၄၈၅၈၃)
𝒆𝒏𝒒𝒖𝒊𝒓𝒊𝒆𝒔@𝒚𝒑𝒇.𝒄𝒐𝒎.𝒎𝒎

❇️ လာေရာက္ေလ့လာဖို ့ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ ❇️

YPF is bringing our most top rated condominium projects to the southern state of Shan Division (Taunggyi)

❇️ Emerald Bay
❇️ Kanbae Tower
❇️ 7 Miles
❇️ Sky suites


Why these projects are most favorites currently? Simply, because of these 3 main reasons.

𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

These projects are located in Prime locations of Yangon such as Downtown, CBD, Main Roads of the city.

 

𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞

As pricing stays in one of the priorities when we decide to invest in housing, these developments equip with such a requirement of quality and pricing is fair and reliable for our investors.

 

𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐰𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩

Following developments stay in top of the line for the guarantee of the ownership and built by the accordance of the condominium law of Myanmar. Since these projects are in our Prime location and CBD area, you will get your rental return sooner or later once you get the ownership of the condominium.

 

 

You can enjoy our special promotions once you decided to invest during our event such as: 

- Special Price

- Ready to move in after 50% payment

- Fully Furnished Units

- Long Term installment payment without interest and

- Rental Guarantee Return up to 6 years

May Thu Image
  • Office : (+95)18605255/56
  • Mobile : (+95)9796201406, (+95)9774449429, (+95)9774833350
  • Viber : (+95)9774833350
  • Email : enquiries@ypf.com.mm
  • Address : 459A, Unit 703 & 704, New University Avenue Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar

Exhibition Reservation Form

Successfully Sent Enquiry!

Thanks so much for your enquiry.We check e-mail frequently and will try our best to respond to your enquiry.

Enquiry Fail!

Sorry, Please try again.

Oop! An error occured.

Sorry, Please try again.

Successfully Sent Contact!

Thanks so much for your contact.We check e-mail frequently and will try our best to respond to your contact.

Thanks For Registeration!

Thanks so much for your message.We check e-mail frequently and will try our best to respond to your message.

Registeration Fail!

Sorry, Please try again.